Salgs- og leveringsbetingelser

Justering:

Justering i gæsteantal, menuen, eventuelle allergier mm. skal ske skriftligt senest 14 dage inden datoen for afviklingen af det bestilte arrangement. Sker der ændringer indenfor de 14 dage, tillægges en regulering på 200kr. pr. ændret kuvert som faktureres på slutfakturaen.

Betaling:

Der forudbetales 50% af arrangements samlede pris, senest 4 uger inden det bestilte arrangement skal afvikles, medmindre andet er aftalt. Forudbetalingen ses som en bekræftelse fra kunden. Dagen efter afviklingen af det bestilte arrangement modtager kunden slutfakturaen, hvilken har en betalingsfrist på 5 dage netto.
Forudbetalingen dækker eventuelle udgifter ved aflysning såsom råvarer (hvis de ikke kan afbestilles), men også de timer der er blevet brugt på at forberede det bestilte arrangement. Afregningen sker til en timeløn på 450kr.

Kørsel:

Skal det bestilte arrangement afholdes mere end 10km. væk fra Fredericia pålægges der en betaling for kørsel på 100kr. pr. 10km. Skulle det ske at der skal betales bro- eller vejafgift, tillægges dette beløb til den fulde pris for det bestilte arrangement. Dog minimum altid 199kr i levering.

Madgaranti:

Vi garanterer at alle gæster bliver mætte. Den mad som er serveret på buffeten, tilfalder kunden.

Langtidsbooking:

Såfremt arrangementet bookes 4 måneder i forvejen, betales et depositum på 2500kr. for at booke dagen. Hvis arrangementet aflyses, tilbagebetales beløbet ikke. Beløbet fratrækkes arrangementets slutfaktura.

Øvrige generelle betingelser:

I så fald noget ikke står beskrevet i denne overenskomst henvises der til Horesta's overenskomst for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.